Interreg project

Interreg project

image

 SIA “Latvijas piens” projekta mērķis ir uzlabot ūdens apsaimniekošanas efektivitāti, lai samazinātu notekūdeņu piesārņojuma līmeni, kas nonāk Jelgavas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Projekta īstenošanai iegādātas un uzstādītas iekārtas SIA “Latvijas piens” piena pārstrādes rūpnīcas notekūdeņu priekšattīrīšanai.

 

SIA “Latvijas piens” rūpnīca uzcelta 2012. gadā Jelgavā.

Pašreizējā rūpnīcas piena pārstrādes jauda ir 300 tonnu dienā, bet siera ražošanas jauna - 30 toonu dienā.

Rūpnīca ražo rūpniecisko piena produktus:

 • - sūkalu olbaltumvielu koncentrātu;
 • - saldo sūkalu koncentrātu;
 • - vājpiena koncentrātu;
 • - laktozes permeātu;
 • - krējumu;
 • - sviestu;
 • - sierus (“Gouda, “Tilsiter”, “Maasdam”).

 

Pirms projekta īstenošanas notekūdeņu priekšattīrīšana rūpnīcā nenotika, visi notekūdeņi tikai tieši novadīti pilsētas sadzīves notekūdeņu attīrīšanas stacijā. Piesārņojuma robežvērtības bija 3-6 reizes augstākas, nekā noteica “Jelgavas ūdens”. Piesārņojuma samazināšanai bija nepieciešama strauja rīcība, un ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas palīdzību tika nolemts ieguldīt apjomīgas investīcijas notekūdeņu piesārņojuma samazināšanai.

Notekūdeņu problēmas risināšanai SIA “Latvijas piens” izvēlējās veikt ieguldījumus notekūdeņu priekšattīrīšanā. Rūpnīcas notekūdeņi tiek novirzīti uz esošo galveno sūkņu aku, no kurienes pārsūknēti izlīdzināšanas tvertnē, lai izlīdzinātu piesārņojuma koncentrāciju. Pēc tam tiek no nāk flokulācijas flotācijas sistēmā, kur notiek neizšķīdušo suspendēto vielu, tauku u.c. piemaisījumu atdalīšana. Attīrītais ūdens nonāk sūkņu akaā un tiek pārsūknēts uz Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, savukārt atdalītās dūņas nokļūst dūņu uzglabāšanas tvertnē, no kuras ar autocisternām tiek nogādātas biogāzes ražošanas stacijās.

Vidējais attīrīto notekūdeņu daudzums dienā ir 450m3.

 Izvēlētais tehnoloģiskais risinājums sastāv no:

 • - notekūdeņu sūkņu akas ar sūkņiem un līmeņa kontroli;
 • - izlīdzināšanas tvertnes (600 m3), kas aprīkot ar līmeņa kontroli, gaisa pūtējiem un aerācijas sistēmu;
 • - smaku noņemšanas sistēmas;
 • - flokulatora, kas aprīkots ar grozu filtriem, plūsmas mērītāju un padeves sūkņiem;
 • - koagulanta tvertnes (30 m3), kas aprīkota ar dozēšanas ierīci;
 • - neitralizatora tvertnes (30 m3), kas aprīkota ar dozēšanas ierīci;
 • - flokulanta dozēšanas iekārtas, kas aprīkota ar automātisku flokulantu sagatavošanas iekārtu;
 • - flotācijas iekārtas, kas aprīkota ar skrāpi dūņu noņemšanai, aerācijas sistēmu un recirkuklācijas sūkni;
 • - dūņu tvertnes ar līmeņa kontroli un sūkni autocisternu uzpildei;
 • - attīrītā ūdens sūkņu akas, kas aprīkota ar diviem sūkņiem, plūsmas un līmeņa kontroli.

 Projekta īstenošanas rezultātā tiek būtiski samazināts apkārtējās vides (Baltijas jūras un reģionālo ūdeņu) piesārņojums, un ieguvējs no šī investīciju projekta ir ne tikai uzņēmums, bet visa sabiedrība.

 

Share this

Subscribe to our newsletter

Congratulations! You have successfully subscribed to the newsletter.