Kontakti

SIA „Latvijas Piens”
Adrese

Langervaldes iela 7, Jelgava, LV – 3002, Latvija

Biroja telefons: +371 63013988
Fakss: +371 63013996

info@lvpiens.lv

Jānis Vaivods

Valdes priekšsēdētājs

Jānis Cipulis

Valdes loceklis

Andreass Zerāns

Valdes loceklis

Jānis Ceičs

Pārdošanas direktors

Ramona Kalniņa

Tirdzniecības vadītāja

Agija Mūrniece

Ražošanas vadītāja

Dainis Kaņepons

Tehniskais vadītājs

Agita Ādamsone

Piena pieņemšana

Jānis Platbārdis

Iepirkumu un loģistikas vadītājs