Kontakti

SIA „Latvijas Piens”
Adrese

Langervaldes iela 7, Jelgava, LV – 3002, Latvija

Biroja telefons: +371 63013988
Fakss: +371 63013996

info@lvpiens.lv

Jānis Cipulis

Valdes loceklis

Andreass Zerāns

Valdes loceklis

Ramona Kalniņa

Tirdzniecības vadītāja

Agija Mūrniece

Ražošanas vadītāja

Imants Bozovičs

Tehniskais vadītājs

Kaspars Malcenieks

Ražotnes vadītājs

Inga Gūtmane

Piena loģistikas vadītāja

Jānis Platbārdis

Iepirkumu un loģistikas vadītājs