Kooperatīvi

LPKS „Latraps”

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “LATRAPS” dibināta – 22.04.2000. gadā un tika reģistrēta 2000. gada 9. maijā. Dibinātāji ir 12 zemnieku saimniecības no Dobeles un Jelgavas novadiem. LPKS „LATRAPS” no 12 biedru uzņēmuma ir izaudzis par lielāko graudu/rapšu audzētāju kooperatīvu valstī, pateicoties tam, ka kooperatīvs ir atvērts ikvienam graudu/ rapšu audzētājam.Šobrīd LPKS „LATRAPS” apvieno vairāk kā 700 zemniekus visā Latvijā. Saimniecību apstrādājamās platības ir sākot no 20 ha līdz pat 4000 ha.

Visus zemniekus apvieno viens vienojošs faktors – ticība, ka zemnieki pašu spēkiem var risināt lauksaimniecības problēmas un veicināt zemnieku attīstību.

 

LPKS „Dzēse”

Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība „Dzēse” dibināta 1997. gadā, apvienojoties 17 Liepājas rajona zemnieku saimniecībām. Šobrīd „Dzēsē” apvienojušās 260 saimniecības no 18 Kurzemes un Zemgales novadiem – Durbes, Aizputes, Kuldīgas, Saldus, Grobiņas, Pāvilostas, Skrundas, Priekules, Nīcas, Rucavas, Alsungas, Vaiņodes, Auces, Dobeles, Tērvetes, Jelgavas, Bauskas un Rundāles. Kooperatīvā apvienojušies dažāda lieluma zemnieku saimniecību īpašnieki, vidējais govju skaits saimniecībās ir 20 – 30 slaucamās govis. Mazākajā saimniecībā 5 govis, lielākā – 120 govis. Kooperatīva biedri ik dienu saražo vidēji 70 tonnas augstākās kvalitātes piena.

LPKS VAKS

VAKS (Vidzemes agroekonomiskā kooperatīvā sabiedrība) aktīvi darbojas kopš 1999. gada. Kooperatīvs ir Vidzemes un Latgales lauksaimnieku uzņēmums, kurš izveidojis sistēmu, kas nodrošina savu biedru izaudzētās produkcijas pirmapstrādi, uzglabāšanu un realizāciju.

Sabiedrības statūtos noteikts, ka Sabiedrības mērķis ir sniegt pakalpojumus lauksaimniecības produktu ražotājiem, konsultācijas, kā arī apmierināt citas Sabiedrības biedru vajadzības. Kooperatīvā pašlaik apvienojušās vairāk kā 400 saimniecības.