Atbildība

 

Izdevēja ziņas

Redakcija un par tīmekļa vietnes saturu atbildīgā iestāde:

SIA LATVIJAS PIENS

Tālrunis: +371 63013988
Fakss: +371 63013996

E-pasts: info@lvpiens.lv
Tīmekļa vietne: www.lvpiens.lv

Valde: Gerold Focko Harms, Andreass Zerāns (Andreas Serrahn

 

Autortiesības un atbildība

Visus vietnē rodamos datus pēc labākās sirdsapziņas ir sagatavojis un rūpīgi pārbaudījis uzņēmums SIA Latvijas Piens. Tomēr pilnībā nevar izslēgt satura kļūdu klātbūtni, tāpēc izdevējs nesniedz garantiju par šo datu pareizību. Izdevējs neuzņemas nekādu atbildību par satura kļūdām, drukas kļūdām, izlaidumiem, norādītajām cenām un tamlīdzīgi. Visas tiesības aizsargātas. Neraugoties uz rūpīgi veiktajiem satura kontroles pasākumiem, mēs neuzņemamies atbildību par ārējo saišu saturu. Par saistīto vietņu saturu ir atbildīgs tikai to operators. 

Jebkura pavairošana, izplatīšana un lietošana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Nekādi piedāvājumi nav saistoši. Autors patur tiesības bez īpaša paziņojuma sniegšanas mainīt, papildināt vai dzēst vietnes daļas vai visu piedāvājumu, vai arī uz laiku vai pilnībā apturēt tīmekļa vietnes publicēšanu. 

 

 

Privātuma politika:

Saskaņā ar Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem Eiropas Savienības dalībvalstīs spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem un noteikumiem atbildīgā persona ir:

SIA LATVIJAS PIENS

Tālrunis: +371 63013988
Fakss: +371 63013996

E-pasts: info@lvpiens.lv
Tīmekļa vietne: www.lvpiens.lv

Valde: Jānis Cipulis, Andreass Zerāns (Andreas Serrahn

 

Vispārīgo datu vākšana

Kad jūs apmeklējat mūsu vietni, automātiski tiek ievākta vispārīga rakstura informācija. Šī informācija (servera žurnālfaili) ietver, piemēram, tīmekļa pārlūkprogrammas veidu, izmantoto operētājsistēmu, jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja domēna nosaukumu un tamlīdzīgi. Turklāt runa ir tikai un vienīgi par tādiem datiem, kas neļauj izdarīt secinājumus par jūsu identitāti. Šī informācija ir nepieciešama tehniskiem nolūkiem, lai nodrošinātu jūsu pieprasītā vietnes satura sniegšanu, un, kad jūs lietojat internetu, tā noteikti parādās. Šāda veida anonīmo informāciju mēs izvērtējam no statistikas viedokļa, lai optimizētu mūsu tīmekļa vietni un tās darbību nodrošinošo tehniku. 

Sīkdatnes

Tāpat kā citas tīmekļa vietnes, arī mēs izmantojam tā dēvētās sīkdatnes. Sīkdatnes ir maza apjoma teksta faili, ko tīmekļa vietnes serveris pārsūta uz jūsu ierīces cieto disku. Tādējādi mēs automātiski saņemam konkrētus datus, piemēram, IP adresi, informāciju par izmantoto pārlūkprogrammu, jūsu datora operētājsistēmu un jūsu savienojumu ar internetu.
Sīkdatnes nevar izmantot programmu startēšanai vai vīrusu ienešanai jūsu datorā. Izmantojot sīkdatnēs esošo informāciju, mēs varam jums atvieglot meklēšanas procesu un pareizi norādīt mūsu tīmekļa vietnes atrašanās vietu.
Mūsu apkopotie dati nekādā gadījumā netiks nodoti trešajām personām, kā arī bez jūsu piekrišanas netiks izveidota sasaiste ar personas datiem.
Protams, jūs jebkurā brīdī varat skatīt mūsu tīmekļa vietni arī bez sīkdatņu klātbūtnes. Interneta pārlūkprogrammas parasti ir iestatītas tā, ka sīkdatnes tiek akceptētas. Jūs jebkurā brīdī varat atspējot sīkdatņu izmantošanu savas pārlūkprogrammas iestatījumu sadaļā. Lai uzzinātu, kā jūs varat mainīt šos iestatījumus, izmantojiet savas interneta pārlūkprogrammas palīdzības funkciju. Ņemiet vērā, ka dažas mūsu tīmekļa vietnes funkcijas, iespējams, var nedarboties, ja esat atspējojis sīkdatņu izmantošanu.

Rīka Google Analytics izmantošana

Šī tīmekļa vietne izmanto Google interneta vides analīzes rīku Google Analytics (turpmāk: Google). Google Analytics izmanto sīkdatnes jeb teksta failus, kas tiek saglabāti jūsu datorā un padara iespējamu tīmekļa vietnes apmeklējumu analīzes veikšanu. Sīkdatņu radītā informācija par šīs tīmekļa vietnes lietošanu parasti tiek nodota apstrādei ASV teritorijā esošā Google serverī un tur saglabāta. Ņemot vērā, ka šajās vietnēs ir aktivizēta IP anonimitātes nodrošināšanas funkcija, jūsu Google IP adresi iepriekš saīsinās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās Eiropas Ekonomikas zonas līguma Līgumslēdzēju pušu valstīs. Pilna IP adrese uz ASV esošo Google serveri tiek nosūtīta un tur saīsināta tikai izņēmuma gadījumos. Šīs tīmekļa vietnes operatora uzdevumā Google izmantos šos datus, lai izvērtētu jūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu, apkopotu pārskatus par vietnes darbību un vietnes operatoram sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar vietnes un interneta lietošanu. Dati par IP adresi, ko Google Analytics ir ievācis no jūsu pārlūkprogrammas, netiks apvienoti ar citiem Google datiem.

Jūs varat novērst sīkfailu saglabāšanu, izvēloties atbilstošos iestatījumus savā pārlūkprogrammas programmatūrā; tomēr mēs vēršam jūsu uzmanību uz to, ka šajā gadījumā jūs nevarēsiet izmantot visas šīs vietnes funkcijas. Turklāt jums ir iespēja neatļaut Google savākt sīkdatņu radīto informāciju par jūsu vietnes izmantošanu (tostarp arī jūsu datora IP adresi) un turpmāk apstrādāt šo informāciju, lejupielādējot un instalējot pieejamo pārlūkprogrammas spraudni vietnē: Pārlūkprogrammas pievienojumprogramma Google Analytics atspējošanai: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  

Google Maps izmantošana

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantots Google Maps API serviss, lai vizuāli attēlotu ģeogrāfisko informāciju. Lietojot Google Maps, Google apkopo, apstrādā un izmanto arī datus par karšu funkciju izmantošanu no apmeklētāju puses. Plašāku informāciju par Google datu apstrādi ir iespējams gūt Google konfidencialitātes paziņojumā. Turpat datu aizsardzības centrā jūs varat mainīt datu aizsardzības iestatījumus. Lai iegūtu detalizētu instrukciju par to, kā pārvaldīt savus datus saistībā ar Google produktiem, apmeklējiet vietni https://support.google.com/accounts/answer/3024190.  

Jūsu tiesības uz informācijas iegūšanu, labošanu, bloķēšanu, dzēšanu un iebildumu celšanu

Jums ir tiesības jebkurā laikā iegūt informāciju par saviem personas datiem, kas ir saglabāti pie mums. Tāpat jums ir tiesības labot jūsu personas datus, bloķēt piekļuvi tiem, kā arī tos izdzēst, izņemot gadījumus, uz kuriem attiecināma normatīvajos aktos paredzētā datu saglabāšana darījumu veikšanas nolūkos. Lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu. Kontaktinformācija atrodama teksta beigās. Lai jebkurā laikā būtu iespējams piekļūt nobloķētajiem datiem, šie dati kontroles nolūkos jāuzglabā bloķēšanas failā. Jūs varat arī pieprasīt dzēst datus, ja vien nepastāv normatīvajos aktos atrunāts pienākums tos arhivēt. Ja šādas saistības pastāv, tad mēs pēc jūsu pieprasījuma varam bloķēt jūsu datus. Sniedzot mums atbilstošu paziņojumu, jūs varat veikt izmaiņas vai atsaukt piekrišanu, rēķinoties ar turpmākām no šī lēmuma izrietošām sekām. 

Izmaiņas datu aizsardzības noteikumos

Mēs paturam tiesības nepieciešamības gadījumā pielāgot šo konfidencialitātes paziņojumu, lai tas vienmēr atbilstu normatīvo aktu aktuālajām prasībām un lai izmaiņas mūsu darbībā, piemēram, jaunu serveru ieviešana, tiktu atainotas arī konfidencialitātes paziņojumā. Attiecībā uz jūsu nākamo tīmekļa vietnes apmeklējumu spēkā ir jaunais konfidencialitātes paziņojums. 

Jautājumi datu aizsardzības speciālistam

Ja jums rodas jautājumi par datu aizsardzības jomu, rakstiet mums pa e-pasta vai arī vērsieties tieši pie mūsu datu aizsardzības speciālista:

SIA LATVIJAS PIENS

Tālrunis: +371 63013988
Fakss: +371 63013996

E-pasts: info@lvpiens.lv
Tīmekļa vietne: www.lvpiens.lv

 

Attēlu izmantošanas autortiesības:

SIA Latvijas Piens